Iskolában:

Részvételi és adatkezelési szabályzat 2016

a Nestlé Hungária Kft NUTRIKID® 2016 programjához kapcsolódóan


A Nestlé Hungária Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7., Cg. 01-09-267926, továbbiakban Kiíró) pályázatot hirdet valamennyi magyarországi általános iskola osztálya számára a NUTRIKID® 2016-os pályázati felhívásban leírtak szerint. A pályázók közül három iskola osztálya nyerheti meg a program díját, valamint egy aktív (a 2015/16 tanévben tananyagot rendelt) NUTRIKID® iskola különdíjat nyer.

1. Pályázati feltételek


A pályázók köre

A pályázaton indulhat bármely olyan magyarországi általános iskola osztálya, amely vállalja a pályázatban meghirdetett feltételek teljesítését és a pályázó iskola rendelkezik saját alapítvánnyal. Egy iskolából több osztály is részt vehet a pályázaton.

A NUTRIKID® Különdíjat a pályázaton kizárólag az idén (2015/2016-os tanévben) aktív NUTRIKID® iskolák valamelyike nyerheti el.

A jelentkezés feltételei

A pályázó teljes körűen és feltétel nélkül elfogadja a pályázati felhívásban részletezett feltételeket és a nyertesek kiválasztásának módját.

A pályázó a pályázati anyag benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázatban szereplő információkat, illusztrációkat a Kiíró nyilvánosan felhasználja a program népszerűsítése és kommunikációja során időbeli korlátozás nélkül.

A pályázó bármely magyar általános iskolai osztály lehet, aki az osztályfőnökén, vagy bármely más tanáron keresztül tartja a kapcsolatot a pályázat Kiírójával. A kapcsolattartó, vagyis a pályázat beküldője tehát a pályázó osztály egyik tanára lehet.

A pályázó

 • hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat benyújtásával a Kiíró jelen pályázattal összefüggésben felhasználhatja az iskola nevét
 • tudomásul veszi, hogy a megvalósító eseményre Kiíró meghívhatja a sajtót
 • vállalja, hogy a megvalósításról fényképes beszámolót küld a Kiíró részére, valamint
 • hozzájárul ahhoz, hogy a beszámoló írásos és képi elemeit, valamint a pályázó iskola, osztály nevét és a kapcsolattartó tanár nevét a Kiíró kommunikációs célból felhasználhatja
 • szavatolja, hogy ő a feltöltött pályázat (ideértve a hozzá kapcsolódó fénykép, videó, illusztráció, poszter egyéb stb.) kizárólagos szerzője, az saját, eredeti szellemi alkotása, amelynek közlési jogát sem részben, sem egészben nem ruházta át harmadik félre. A Pályázat vonatkozásában a Pályázó vagy bármely más, harmadik személyek a Kiíróval szemben díjazás, kártérítés jogcímén követelést, igényt nem támaszthat
 • módban, mértékben, időben és térben, valamint egyéb tekintetben korlátlan, kizárólagos felhasználási engedélyt ad a Kiíró részére, aki ezáltal jogosult a Pályázatot (ideértve a hozzá kapcsolódó fénykép, videó, illusztráció, poszter egyéb stb...) szerzői jogdíj illetve bármely díj nélkül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 17.§-ában felsorolt összes módon felhasználni. Kiíró nem vállal felelősséget a Pályázatok tekintetében harmadik személyek által támasztott semminemű igényért. A Pályázat benyújtásával a Pályázó egyben tudomásul veszi, hogy a Kiírót nem terheli hasznosítási kötelezettség a Pályázat (ideértve a hozzá kapcsolódó fénykép, videó, illusztráció, poszter egyéb stb...) vonatkozásában, melyeket a elküldéssel a Kiíróra átruház bármilyen külön díjazás nélkül
 • a pályázati anyagokat a Nestlé a www.nutrikid.hu és a www.nestle.hu oldalakon, valamint a Nestlé Facebook oldalán (https://www.facebook.com/Nestle.HU/) is közzé teheti.


A Kiíró azon pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyek valóban az egészséges táplálkozás témakörét járja körbe, és megfelel az Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (www.mdosz.hu; www.facebook.com/teritekenazegeszseg) által is kommunikált, valamint a NUTRIKID® tananyagban (www.nutrikid.hu) leírtak alapján az egészséges étkezés alapelveinek.


A pályázati anyag tartalma

Kötelező elemek:

 • Pályázati anyagnak márkasemlegesnek kell lennie
 • Maximum egy dokumentum (file), ami lehet poszter, fotó (legalább 150dpi felbontású), illetve vegyes technika.
 • Pályázó iskola adatai: neve, címe, kapcsolattartó tanár neve és elérhetősége
 • A pályázati anyag feltöltésekor a file név kötelezően tartalmazza az iskola és az osztály nevét. Amennyiben az országban több azonos nevű iskola is van, kérjük a település nevét is jelöljék a dokumentum (rajz /fotó / videó)

 Példa: ebesi_AranyJánosÁltalánosIskola_8c


A pályázat határideje, beküldési módja


A pályázatok beérkezésének határideje: 2016. március 10. éjfél

A pályázati anyagokat a pályázók a nutrikid@uniomedia.hu e-mail címre tudják elküldeni. Túl nagy fileméret esetén javasoljuk a file-megosztó oldalak használatát, mint pl. WeTransfer, MammutMail stb.


2. A nyertesek kiválasztásának módjai


Három, a szakmai zsűri döntése alapján kiválasztott pályázó iskola egyenként 200 000 (kétszázezer) forint értékű pénznyereményt kap Támogatási megállapodás keretében. A zsűri elsősorban szakmai alapon a tartalmi szempontokat veszi figyelembe, másodsorban pedig esztétikai véleményt is alkot az elkészült pályázatokról.


Különdíj:

Meghirdetésre kerül a NUTRIKID® Különdíj a beküldött pályázatok között. A különdíjban az a pályázó osztály részesülhet, amelyik a 2015/16 tanévre (is) megrendelte és oktatja a NUTRIKID® tananyagot, vagyis aktív NUTRIKID® iskola. A NUTRIKID® Különdíj egy közös főzés egy országosan ismert séffel vagy gasztrobloggerrel.


Zsűri:

Kubányi Jolán, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke

Dr. Simich Rita, az Országos Tisztiorvosi Hivatal Védőnő Módszertani Osztályának munkatársa

Kiss-Tóth Bernadett, a Nestlé dietetikusa


3. Eredményhirdetés


Az eredményhirdetés időpontja: 2016. március 21.

Az eredményhirdetésre a http://www.nutrikid.hu/ internetes oldalon kerül sor.


4. Nyeremény


A nyeremény meghatározása: A pályázat díja  200 000 (kétszázezer) forint, az a nyertes iskolák egyenként 200 000 (kétszázezer) forintot kapnak Támogatási szerződés keretében, valamint a NUTRIKID® Különdíjat nyert osztály egy közös főzést nyer.

Nyertes iskolák a pályázat beküldésével vállalják, hogy nyertességük esetén Kiíróval a Támogatási szerződést megköti (Támogatási szerződés minta 1. sz. melléklet).

Nyertes iskolás a támogatási összeget szabadon használhatják fel arra a célra, hogy egészségesebbé tegyék az iskolai környezetet (sportszer, tankonyha, stb.) vagy tegyenek a gyermekek egészsége érdekében (pl. oktatóprogramok felhasználásával a témában).


5. Hogyan értesítjük a nyerteseket?


A Kiíró a http://www.nutrikid.hu/ weboldalon hozza nyilvánosságra a nyertesek nevét, címét és bemutatkozó anyagát.

A nyerteseket a Kiíró levélben, e-mailben vagy telefonon tájékoztatja a pályázaton elnyert díj átvételének részleteiről.

Amennyiben a nyerteseket nem tudjuk elérni 10 napon belül, a zsűri a beküldött pályázatokból tartaléknyertest választ.


6. Meddig lehet átvenni a nyereményeket?


A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a program lezárását követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Kiíró terhére nem értékelhető. A Kiíró a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. A programban résztvevők vállalják, hogy együttműködnek a Kiíróval annak érdekében, hogy nyereményük átadása a fentiekben írt határidőn belül megtörténjen.


7. Egyéb feltételek


A nyeremények másra át nem ruházhatók, és másra nem válthatóak. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Kiíró viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének költségei) a nyertest terhelik.


8. Felelősség kizárása


A rajta kívül álló okból bekövetkező téves adatszolgáltatásából eredően a Kiírót felelősség nem terheli. A programmal kapcsolatos információk  megtalálhatók a http://www.nutrikid.hu/ weboldalon. Az iskolák a pályázat beküldésével a részvételi szabályzat valamennyi feltételét elfogadják.

Kiíró fenntartja a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat megváltoztatásának jogát.


9. Kapcsolat


http://www.nutrikid.hu/

E-mail: nutrikid@uniomedia.hu

Telefon: +36 1 787 4408