Iskolában:

Pályázati kiírás 2016

A Nestlé Hungária Kft. a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének (MDOSZ) támogatásával 13 éve indította el a kiegyensúlyozott életmódot és tudatos táplálkozást oktató NUTRIKID® programot, hogy ezzel aktív részt vállaljon az egészséges táplálkozási szokások kialakításában. 2003 óta több mint 430 000 diák vett rész a programban, mely a kiegyensúlyozott életmódot és tudatos táplálkozást tanítja.

Idén a NUTRIKID® program pályázatot hirdet az általános iskolai osztályok számára az egészséges életmód témakörében.

Kiíró: Nestlé Hungária Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.)


A PÁLYÁZAT CÉLJA

A NUTRIKID® program célja a kiegyensúlyozott életmód és az egészséges táplálkozás elsajátítása az általános iskolás gyermekek, vagyis a jövő generációjának aktív bevonásával.

A pályázat lehetőséget teremt az iskoláknak, hogy társadalmi célú hirdetés elkészítésével felhívják a figyelmet az egészséges táplálkozás jelentőségére.

A pályázaton a NUTRIKID® 3 nyertes intézmény számára nyújt egyenként 200 000 (kétszázezer) forint értékű pénznyereményt Támogatási szerződés keretében.

A díjazott iskolák a pénznyereményt tetszőleges módon, de kizárólag úgy használják fel, hogy egészségesebbé tegyék az iskolai környezetet (sportszer, tankonyha, stb.) vagy tegyenek a gyermekek egészsége érdekében (pl. oktatóprogramok felhasználásával a témában).

NUTRIKID® Különdíj! A NUTRIKID® program 2016-os pályázata keretében NUTRIKID® Különdíj is odaítélésre kerül, melynek nyertese azon pályázatot beküldő iskolák közül kerül kiválasztásra, akik  aktív NUTRIKID® iskolák, azaz a 2015/16 tanévben  NUTRIKID® tananyagot rendelt. A NUTRIKID® különdíj egy közös főzés egy országosan ismert séffel vagy gasztrobloggerrel.


PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

1. A pályázók köre

A pályázaton indulhat bármely olyan magyarországi általános iskola osztálya, amely vállalja a pályázatban meghirdetett feltételek teljesítését és a pályázó iskola rendelkezik saját alapítvánnyal.

A NUTRIKID® Különdíjat a pályázaton kizárólag az idén (2015/2016-os tanévben) aktív NUTRIKID® iskolák valamelyike nyerheti el.


2. A jelentkezés feltételei


A pályázó teljes körűen és feltétel nélkül elfogadja a pályázati felhívásban részletezett feltételeket és a nyertesek kiválasztásának módját.

A pályázó a pályázati anyag benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázatban szereplő információkat, illusztrációkat a Kiíró nyilvánosan felhasználja a program népszerűsítése és kommunikációja során időbeli korlátozás nélkül.

A pályázó bármely magyar általános iskolai osztály lehet, aki az osztályfőnökén, vagy bármely más tanáron keresztül tartja a kapcsolatot a pályázat Kiírójával. A kapcsolattartó, vagyis a pályázat beküldője tehát a pályázó osztály egyik tanára lehet.

A pályázó

 • hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat benyújtásával a Kiíró jelen pályázattal összefüggésben felhasználhatja az iskola nevét
 • tudomásul veszi, hogy a különdíj megvalósító eseményre Kiíró meghívhatja a sajtót
 • vállalja, hogy a megvalósításról fényképes beszámolót küld a Kiíró részére, valamint
 • hozzájárul ahhoz, hogy a beszámoló írásos és képi elemeit, valamint a pályázó iskola, és a kapcsolattartó tanár nevét és osztály neveit a Kiíró kommunikációs célból felhasználhatja
 • szavatolja, hogy ő a feltöltött pályázat (ideértve a hozzá kapcsolódó fénykép, illusztráció, poszter egyéb stb.) kizárólagos szerzője, az saját, eredeti szellemi alkotása, amelynek közlési jogát sem részben, sem egészben nem ruházta át harmadik félre. A Pályázat vonatkozásában a Pályázó vagy bármely más, harmadik személyek a Kiíróval szemben díjazás, kártérítés jogcímén követelést, igényt nem támaszthat.
 • módban, mértékben, időben és térben, valamint egyéb tekintetben korlátlan, kizárólagos felhasználási engedélyt ad a Kiíró részére, aki ezáltal jogosult a Pályázatot (ideértve a hozzá kapcsolódó fénykép, videó, illusztráció, poszter egyéb stb...) szerzői jogdíj illetve bármely díj nélkül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 17.§-ában felsorolt összes módon felhasználni. Kiíró nem vállal felelősséget a Pályázatok tekintetében harmadik személyek által támasztott semminemű igényért. A Pályázat benyújtásával a Pályázó egyben tudomásul veszi, hogy a Kiírót nem terheli hasznosítási kötelezettség a Pályázat (ideértve a hozzá kapcsolódó fénykép, videó, illusztráció, poszter egyéb stb...) vonatkozásában, melyeket a elküldéssel a Kiíróra átruház bármilyen külön díjazás nélkül
 • a pályázati anyagokat a Nestlé a www.nutrikid.hu és a www.nestle.hu oldalakon, valamint a Nestlé Facebook oldalán (https://www.facebook.com/Nestle.HU/) is közzé teheti.

 

A Kiíró azon pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyek valóban az egészséges táplálkozás témakörét járja körbe, és megfelel az Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (www.mdosz.hu; www.facebook.com/teritekenazegeszseg) által is kommunikált, valamint a NUTRIKID® tananyagban (www.nutrikid.hu) leírtak alapján az egészséges étkezés alapelveinek.


3. A pályázati anyag tartalma


Kötelező elemek:

 • Pályázati anyagnak márkasemlegesnek kell lennie
 • Maximum egy dokumentum (file), ami lehet poszter, fotó (legalább 150 dpi felbontású), illetve vegyes technika.
 • Pályázó iskola, és osztály adatai: neve, címe, osztály neve, kapcsolattartó tanár neve és elérhetősége.
 • A pályázati anyag elküldésekor a file név kötelezően tartalmazza az iskola és az osztály nevét. Amennyiben az országban több azonos nevű iskola is van, kérjük a település nevét is jelöljék a dokumentum (rajz /fotó / videó).

Példa: ebesi_AranyJánosÁltalánosIskola_8c


4. A pályázat leírása

Készítsetek társadalmi célú hirdetést az egészséges táplálkozás fontosságáról: hívjátok fel osztálytársaitok, barátaitok figyelmét a kiegyensúlyozott, egészséges étrend fontosságára.


Opcionális témafelvetés:

- Miért fontos az egészséges táplálkozás?

- Miért szükséges a napi kalóriamennyiségeket betartani? Hányszor ajánlott naponta étkeznünk?

- Milyen élelmiszercsoportokból mennyit kell fogyasztani?

- Miért fontos a megfelelő folyadékbevitel? És mit szükséges tudni erről?

- Miért fontos naponta reggelizni?


A hirdetés formátuma lehet plakát (bármilyen rajz / festés technikával), vagy fotó, illetve vegyes technika. Minden pályázat csak egyetlen file-ból állhat (ezen belül lehet vegyes technika is: pl fotó és rajz), tehát fotósorozatot nem tudunk elfogadni, legfeljebb akkor ha montázsként egy dokumentumba kerülnek.


5. A pályázat határideje, beküldési módja

A pályázatok beérkezésének határideje: 2016. március 10. éjfél

A pályázati anyagokat a pályázók a nutrikid@uniomedia.hu e-mail címre tudják elküldeni. (Túl nagy file méret esetén javasoljuk a file-megosztó oldalak használatát, mint pl. WeTransfer, MammutMail stb.)


6. A pályázatok elbírálására vonatkozó információk

A három főből álló szakmai zsűri döntése alapján kiválasztott három pályázó iskola egyenként 200 000 (kétszázezer) forint értékű pénznyereményt kap Támogatási szerződés keretében. A zsűri elsősorban szakmai alapon a tartalmi szempontokat veszi figyelembe, másodsorban pedig esztétikai véleményt is alkot az elkészült pályázatokról.

Különdíj:

Meghirdetésre kerül a NUTRIKID® Különdíj a beküldött pályázatok között. A különdíjban az a pályázó osztály részesülhet, amelyik a 2015/16-os tanévben (is) megrendelte és oktatja a NUTRIKID® tananyagot, vagyis aktív NUTRIKID® iskola.


Zsűri:

Kubányi Jolán, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke

Dr. Simich Rita, az Országos Tisztiorvosi Hivatal Védőnő Módszertani Osztályának munkatársa

Kiss-Tóth Bernadett, a Nestlé dietetikusa


Eredményhirdetés:

Az eredményhirdetés időpontja: 2016. március 21.

Az eredményhirdetésre a http://www.nutrikid.hu/ internetes oldalon kerül sor.

A nyerteseket a Kiíró levélben, e-mailben vagy telefonon tájékoztatja a pályázaton elnyert díj átvételének részleteiről.

Amennyiben a nyerteseket nem tudjuk elérni 10 napon belül, a zsűri a beküldött pályázatokból tartaléknyertest választ.


7. A pályázattal kapcsolatos kérdések, további információk

A pályázattal kapcsolatos esetleges kérdéseit, észrevételeit a nutrikid@uniomedia.hu e-mail címre várjuk.

 

További információ: http://www.nutrikid.hu/